Hlavním cílem spolku Kite club Milada je vybudování zázemí, plochy pro bezpečné provozování Kiteboaradingu na břehové linii jezera Milada za účelem celoročního sportovního vyžití pro zájmovou veřejnost, při zajištění nejvyššího bezpečnostního standardu pro sportovce a ostatní veřejnost.

Důraz projektu v rozsahu jeho lokalizace, je zejména kladen na ochranu zdraví sportovců, jejich majetku (hlavně sportovního vybavení v jakémkoliv ročním období), majetku vlastníka nemovitostí a správce vodní plochy a ochrany přírody v prostoru využití jezera kiteboardingem jako celku.

Jezero Milada